IZLOŽBA UZVIŠENI METABOLIZAM

Objavljeno Kategorizovano kao Događaji, Izložbe Označeno ,

UZVIŠENI METABOLIZAM

otvaranje izložbe u četvrtak 14.09. od 19h

Maja Rakočević Cvijanov @majarakoceviccvijanov i Adrien Ujhazi @adrienn_ujhazi

Izložba se realizuje u saradnji sa galerijom X VITAMIN @x_vitamin_artgallery

„…Obe umetnice sada svoju pažnju usmeravaju na doživljaj i efekte promene – promene koja, čini se, ima izvesne veze sa metabolizmom, kako se on ustaljeno shvata, ali daleko više sličnosti sa izvornim značenjem tog pojma. Naime, polazeći od određenih svojih životnih i telesnih prekretnica, i Maja Rakočević Cvijanov i Adrien Ujhazi promišljaju ih kao materiju od koje nastaje tkivo umetnosti i na taj način transformišu ono što bi bilo samo jedno u nizu ženskih iskustava u opšte, ljudsko iskustvo. Fizičke promene u telu i na telu žene samo su polazište za opredmećivanje procesa promene i povod da se taj novi element uvede u umetničko delo.“- isečak iz teksta Nele Tonković